top of page

Hyresvillkor

1. Hyresavtal

1.1 Avtalet är bindande då hyresvärden bekräftat bokningen och hyresgästen inom avtalad tid betalat fullt hyresbelopp.
 

2. Betalning

2.1 När bokningsförfrågan är godkänd skall fullt hyresbelopp betalas inom 3 bankdagar för att behålla sin bokning. Vid bokning närmare än 13 dagar innan ankomst skall beloppet erläggas omgående.

3. Avbeställning

3.1 Om ej full betalning inkommit enligt ovanstående tidsplan kommer detta att betraktas som en avbeställning, och stugan kommer att erbjudas till andra intressenter.

3.2 Avbokning 20 dagar före incheckningsdag återbetalas 100% av hyresbeloppet. 

3.3 Avbokning 20-14 dagar före incheckningsdag återbetalas 50% av hyresbeloppet.

3.4 Avbokning 13-0 dagar före incheckningsdag återbetalas 0% av hyresbeloppet.
3.5 Avbokning under vistelsen är ej möjlig.

 
4. Villkor

4.1 Hyresvärden kan inte göras ansvarig för att restaurang eller andra inrättningar är stängda.
Inte heller pandemi, olyckshändelser, stölder, strömavbrott, vattenskador, buller, insekter etc som ligger utanför hyresvärdens kontroll.

4.2 Utfästelser av hyresvärden skall vara inkluderade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas. Hyresvärden friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av:

 • krig eller upplopp

 • pandemi

 • arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, vattenskada, explosion

 • ingrepp av offentlig myndighet

 • annat hinder utanför hyresvärdens kontroll.

4.3 I det fall hyresvärden måste frånträda avtalet skall hyresvärden underrätta hyresgästen snarast och skyndsamt verka för att erbjuda ett objekt som är av likvärdig kvalitet, med undantag för ovan angivna situationer. Om hyresgästen godtar ett sämre ersättningsalternativ har denne rätt till skälig ersättning för prisskillnaden. Om hyresgästen avstår från rätten till ett ersättningsobjekt eller kan ett sådant objekt inte erbjudas, skall hyresvärden utan dröjsmål återbetala hyresbeloppet. Därefter har parterna inga förpliktelser mot varandra.

4.4 Hyresgästen äger inte rätt att erhålla nedsättning av hyra för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt.

4.5 Hyresgästen förbinder sig under uthyrningsperioden att väl vårda hyresobjektet och vad som hör till detta samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Vid skada på fastigheten, dess byggnader och fastighetstillbehör, samt lös egendom, ska hyresgästen ersätta skadan fullt ut.

Hyresgästen förbinder sig:

 • att noggrant följa de ordningsregler som gäller för hyresobjektet, samt att ej störa allmän ordning eller grannar.

 • att följa eventuella eldningsförbud och rekommendationer som gäller för ön.

 • att ansvara för kostnader i samband med eventuell skadegörelse på husen och dess inventarier.

 • att omedelbart rapportera eventuell skadegörelse till hyresvärden.

 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd upplåta hyresobjektet till annan.

 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd låta fler antal personer än i bokad bekräftelse övernatta i hyresobjektet.

 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd hålla husdjur i hyresobjektet.

 • att låta hyresvärdens platsombud/städpersonal få tillträde till hyresobjektet under hyrestiden för översyn.

Rökning är inte tillåten.

 
5. Städning

5.1 Det åligger hyresgästen att väl vårda och städa hyresobjektet under hyrestiden.

5.2 Det åligger hyresgästen att slänga sopor, färska matvaror innan avresa.

5.2 Det åligger hyresgästen att ha diskat kastruller, tallrikar bistick osv. (Även tömma diskmaskinen) innan avresa.

6. Stugornas utrustning

6.1 Stugorna hyrs ut fullt möblerade och har kök och badrum. Hyresvärden ansvarar ej för gästernas tillhörigheter under vistelsen, se därför till att ni har en gällande lösöreförsäkring (ingår normalt i er hemförsäkring).

7. Nycklar

7.1 Ni får en nyckel vid incheckning. På motsvarande sätt lämnar ni nyckeln vid avresa.

7.2 Kostnader i samband med borttappad nyckel debiteras hyresgästen.

 
8. Reklamation/avvikelser

8.1 Om det uppstår fel eller hyresgästen upplever avvikelser i hyresobjektet skall detta omgående rapporteras till hyresvärden.

bottom of page